Kontakt

Vill du veta mer om Stjärnklappar?
Kontakta oss så berättar vi mer.

Projektägare
Helén Lindqvist, vd Eksjö.nu
helen.lindqvist@eksjo.se

Projektledare
Carina Eldåker & Carina Engqvist
info@cyklaifilmlandskapetsmaland.se